کد رهگیری
فایل توضیحات فایل  
gh1-shirazuبرنامه امتحانات ترم اول سال تحصيلي 98.pdf برنامه امتحانات ترم اول
gh1-shirazuنوجوان-سالم.pdf شیوه نامه نهمین جشنواره ی نوجوان سالم
gh1-shirazuروز جهانی قلب.pdf روز جهانی قلب
gh1-shirazuبرنامه مستمر پایه های هفتم هشتم و نهم.pdf برنامه امتحانی مستمر پایه های هفتم، هشتم و نهم سال تحصيلي 99 -98
gh1-shirazuفعالیت های انجمن اولیا مربیان دبیرستان دخترانه دانشگاه.pdf فعالیت انجمن اولیا و مربیان در سال تحصیلی 98-97 (طرح تعالی مدیریت)
gh1-shirazuجزوه آموزش سایت دبیرستان دختر دوره اول.pdf جزوه آموزش فارس آموز