مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader98

کارنامه ماهیانه دانش آموزان گرامی در تاریخ 1398/9/20 صدور و تحویل خواهد گردید.
در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

برگزاری کارگاه آموزشی نوع دوستی و مساعدت در نوجوانی توسط مشاور محترم سرکار خانم دکتر میرحسینی

2

Slider

تمرین تفکر از زاویه دیدهای مختلف درکلاس درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم با حضور دبیر محترم سرکار خانم دکتر سپاسیان

WhatsApp Image 2019 12 14 at 105337 AM

previous arrow
next arrow
Slider

دست ساخته های دانش آموزان در درس زبان انگلیسی پایه هفتم با حضور دبیر محترم سرکار خانم کوهی

WhatsApp Image 2019 12 03 at 12628 AM 1 Copy

previous arrow
next arrow
Slider

اردوی دانش آموزی ایرانلند (خلیج فارس) به همراه سینما، بازی اتاق فرار و شهر بازی

IMG 3822 Copy

previous arrow
next arrow
Slider