قوانین و مقررات

باسمه تعالی

آیین نامه انضباطی دبیرستان دانشگاه شیراز در سال تحصیلی 98-97

اولیائ گرامی و دانش آموزان عزیز:

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما بدین وسیله آیین نامه انضباطی دبیرستان را به اطلاع شما عزیزان می رساند.

1-مراسم صبحگاهی راس ساعت 7:15 هر روز برگزار و تاخیر دانش آموزان هر روز ثبت می گردد.و پس از سه بار تاخیر هرروز 25/0 کسر نمره انضباط را در پی خواهد داشت.

2-کلاس ها راس ساعت 7:30 شروع و از ورود دانش آموزان بعد از این ساعت به کلاس ممانعت به عمل می آید و جلسه اول کلاس غیبت غیر موجه تلقی می گردد.

3-پوشیدن لباس فرم در تمام طول سال (حتی روزهای ورزش )الزامی است و نپوشیدن آن هر روز 25/0 کسرنمره انضباط به همراه خواهد داشت.

4-رعایت حجاب اسلامی الزامی می باشد.

5-هر نوع برخورد ،لفظی فیزیکی و توهین آمیز (شوخی یا جدی) با سایر دانش آموزان، کارکنان و دبیران ، داخل و خارج از واحد آموزشی سبب کسر نمره انضباط و اخراج از دبیرستان و معرفی به حراست اداره می گردد.

6- شرکت در تمام مراسم ها که از طرف واحد آموزشی اعلام می شود ضروری است.

7-ایجاد هر گونه خسارت به اموال شخصی دیگر دانش آموزان و آموزشگاه به جبران خسارت توسط دانش آموز منجر می گردد.

8-اخراج از کلاس درس تحت هر عنوان (انضباطی یا آموزشی) کسر 1 نمره انضباطی و احضار ولی را به همراه دارد.

9- داشتن تلفن همراه، لوح فشرده ،فلش ، کلیه وسایل صوتی تصویری و وسایل غیر ضروری (زیورآلات و ....) ممنوع می باشد.

10-غیبت دانش آموزان تنها با حضور ولی دانش آموز همان روز و حد اکثر 48 ساعت بعد موجه و در غیر این  صورت غیرموجه می باشد و از ورود به کلاس در روزهای دیگر جلوگیری به عمل می آید و در هر روز کسر 1 نمره انضباط را در پی خواهد داشت.( به گواهی های پزشکی بدون حضور ولی ترتیب اثر داده نخواهد شد)

11- خروج دانش آموزان در هر صورت بدون اجازه از مسئولین آموزشگاه در طول روز ممنوع و علاوه بر کسر 1نمره انضباط ، احضار ولی و ثبت در پرونده انضباطی را در پی خواهد داشت.

12- ورود دانش آموزان به کلاس بعد از حضور دبیر ممنوع و فقط با مجوز مسئولین آموزشگاه میسر می گردد.

*مسئولین آموزشگاه امیدوارند که با تلاش و کوشش دانش آموز گرامی و توجه وی و خانواده محترم ایشان به آئین نامه انضباطی فضای مناسبی جهت رسیدن دانش اموز به اهداف و شایستگی های بالقوه خود فراهم نمایند.*

 

       اینجانب..................دانش اموز کلاس..........با مطالعه آیین نامه انضباطی متعهد می گردم نسبت به اجرای تمامی موارد خواسته شده کوشا باشم.

 امضاء دانش اموز                 تاریخ

 

 

اینجانب .....................ولی دانش آموز...............نسبت به انجام مفاد آئین نامه انضباطی تعهد همکاری لازم را می نمایم و چنانکه فرزندم در انجام وظایف کوتاهی کنند اولیاء مدرسه حق دارند طبق ضوابط با او برخورد نمایند و حق هیچ گونه اعتراضی را نخواهم داشت.

امضاء ولی دانش آموز            تاریخ


چاپ