معاونتها: پرورشی

سرکار خانم زهرا زارعی فارغ التحصیل رشته الهیات با 15 سال سابقه کار با سمت های تصدی، دبیر دروس دین و زندگی - فلسفه و منطق، 4 سال معاون آموزشی و 11 سال معاون پرورشی مدارس.

اهداف:

1- جلب مشارکت فعال و ارتباط اثربخشی و صمیمی با دانش آموزان به صورت فردی و جمعی و همکاری فراگیر آنان در کلیه فعالیت های پرورشی

2- شناسایی دانش آموزان نخبه، فرهنگی، هنری و ورزشیمهارتی و بسترسازی جهت بهره گیری و حمایت و پشتیبانی از آنان با هدف تسهیل و تسریع مراحل رشد بر اساس دستور العمل های مربوطه

3- همکاری برای راه اندازی تشکل های دانش آموزی مصوب در مدرسه و نظارت و هماهنگی فعالیت های آنان بر اساس ضوابط و مقررات.

4-  اهتمام برای اقمه نماز جماعت و اعتلای فعالیت های قرآنی ئ تنظیم شمائر دینی و انقلابی مدرسه

 

جهت مشاهده فعالیت های پرورشی به صورت ماهانه، بر روی ماه مورد نظر کلیک کنید

دانلود فعالیت های پرورشی مهر ماه.

دانلود فعالیت های پرورشی آبان ماه.

دانلود فعالیت های پرورشی آبان ماه.(تکمیلی)

 دانلود فعالیت های پرورشی آذرماه.

دانلود فعالیت های پرورشی آذرماه.(تکمیلی)دانلود فعالیت های پرورشی آذرماه.(تکمیلی)


چاپ