معاونتها: انضباطی

باسمه تعالی

نام و نام خانوادگی: سارا عساکره  

  مدرک تحصیلی :کارشناسی زبان و ادبیات عرب - کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

سابقه کار: 21 سال

سمتهای تصدی:

  • سرپرست خوابگاه شبانه روزی سعادت شهر دوره دوم
  • دبیر عربی دبیرستانهای سعادت شهر دوره دوم
  • دبیر عربی دبیرستانهای زرقان دوره دوم
  • معاونت دبیرستان فرزانگان ناحیه 2 دوره دوم
  • معاونت دبیرستان غیر دولتی علوی دوره دوم
  • معاونت دبیرستان دانشگاه دوره اول

 

 


چاپ