همایش تجلیل از دانش آموزان برگزیده جشنواره نوجوان خوارزمی با حضور دبیر محترم سرکار خانم کوهی

با تشکر از دبیر محترم زبان انگلیسی سرکار خانم کوهی و دانش آموزان عزیز آوین ایازی، یکتا آرگو و نیکا آبروان.

kh koohi


چاپ