برگزاری اردوی کامل یک روزه (شامل سینما آفتاب مجتمع خلیج فارس، صرف ناهار در باغ صدرا، اسکان شبانه در اردوگاه شهید فهمیده)

05d467f5 c555 43a5 be34 95927b12b07d 1 Copy

Slider


چاپ