اطلاعیه کلاس آمادگی درس ریاضی جهت دانش آموزان پایه ی هفتم سال تحصیلی 99-98

***( اطلاعیه )***

 

کلاس آمادگی درس ریاضی جهت دانش آموزان پایه ی هفتم

کلاس هاطبق لیست کلاس بندی درروزهای شنبه تا دوشنبه 23 تا 25 شهریور98 براساس برنامه ذیل برگزار می گردد.

شرکت درکلاس ها الزامی می باشد.

(جهت مشاهده لیست کلاس بندی به قسمت اخبارتصویری مراجعه فرمایید.)

هفتم 1

 

هفتم 2

 

هفتم 3


چاپ