برگزاری اولین شورای دبیران سال تحصیلی 99-98

برگزاری اولین شورای دبیران سال تحصیلی 99-98 با بیان تذکرات وارائه پیشنهادات مدیریت محترم ومعاونین آموزشی وپرورشی وتعیین سرگروه های آموزشی در طول سال تحصیلی وتعیین نماینده دبیران در تاریخ سه شنبه 12 شهریور ماه برگزار شد.

 

IMG 2313

 

IMG 2317

IMG 2323

IMG 2348


چاپ