فعالیت دانش آموزان پایه نهم در کلاس درس هنر با موضوع ماندلا و تبلیغ بر روي اتوبوس هاي سطح شهر

WhatsApp Image 2019 12 24 at 34806 PM

WhatsApp Image 2019 12 24 at 34919 PM

 


چاپ