تقدیر از دبیران، مدیریت و دانش آموزان برگزیده جشنواره نوجوان خوارزمی سال تحصیلی 98-97 توسط اداره ناحیه دو

دبیران برگزیده: سرکار خانم اعظم نقاشیان دبیر محترم کاروفناوری، سرکار خانم نسیم کوهی دبیر محترم زبان انگلیسی، سرکار خانم نیلوفر توکلیان دبیر محترم کامپیوتر و سرکار خانم نیلوفر ارشادی رابط محترم مدرسه در جشنواره خوارزمی

دانش آموزان برگزیده: آیناز جعفری و نیلوفر تماسی(دست سازه نرم افزاری)، هانا ملک محمدی و سارا یاوری(زبان انگلیسی) ، النا مراد آقایی و ملیکا جعفری(بازارچه کار آفرینی)6

previous arrow
next arrow
Slider


چاپ