نحوه برگزاری امتحانات دی ماه در فضای مجازی با حضور فعال مدیر،معاونین و مسئول سایت

WhatsApp Image 2020 12 31 at 08.48.44 

 

 

WhatsApp Image 2020 12 31 at 08.48.44 1

 

 

 

 


چاپ