برگزاری امتحانات نهایی پایه نهم با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به همراه پر کردن فرم خود اظهاری بیماری کووید-19 توسط دانش آموزان به صورت هفتگی

WhatsApp Image 2021 05 23 at 20.45.46

 

WhatsApp Image 2021 05 23 at 20.45.47

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.09.44

WhatsApp Image 2021 05 26 at 10.33.16

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.09.47

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.09.45

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.09.45 1


چاپ