مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.

اهدا جوایز به دانش آموزان ممتاز- آذر ماه 1400

WhatsApp Image 2021 12 04 at 11.23.26 1

 
WhatsAppImage2021-12-04at112325
WhatsAppImage2021-12-04at112326
WhatsAppImage2021-12-04at112327
WhatsAppImage2021-12-04at1123261