مجتمع آموزشی دانشگاه شیراز

 دبیرستان دخترانه دانشگاه شیراز دوره اول

leader

بازگشایی مدرسه به صورت نیمه حضوری و نیمه مجازی با رعایت تمام پروتکل های بهداشتی- آذرماه 1400

WhatsApp Image 2021 12 07 at 11.10.08 1
 
 
 
WhatsAppImage2021-12-07at1110081
WhatsAppImage2021-12-07at111008
WhatsAppImage2021-12-07at111101
WhatsAppImage2021-12-07at111129
WhatsAppImage2021-12-07at111141