برگزاری مراسم دعا و ایستگاه صلواتی به مناسبت شهادت حضرت رقیه (س)

IMG 8715 Copy

IMG 8716 Copy

IMG 8718 Copy

IMG 8720 Copy

IMG 8720 Copy

IMG 8723 Copy

IMG 8723 Copy

IMG 8729 Copy

IMG 8731 Copy

IMG 8736 Copy

IMG 8742 Copy

IMG 8747 Copy


چاپ