جشن دهه انقلاب در روز یکشنبه مورخ 7 بهمن ماه برگزار خواهد شد.

به همراه گروه بسیار شاد جنگ شادی با مجری گری جناب آقای حسن فلاح، گروه شاد موسیقی با خوانندگی جناب آقای امین آبادیان ، شعبده بازی  و مسابقه علمی بین دانش آموزان


چاپ