برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان با مجری گری سرکار خانم اسماعیلی

 

برنامه های اجرا شده :

1- سخنرانی سرکار خانم معزی مدیریت محترم آموزشگاه

2- سخنرانی جناب آقای دکتر گودرزی از اعضای انجمن سال گذشته (96-97)

3-خواندن دکلمه توسط دانش آموز فاطمه مقیمی

4-سخنرانی سرکار خانم دکتر فرهمند ، مشاور محترم آموزشگاه

5-تقدیر از اعضای انجمن سال گذشته

6- معارفه کاندیدای انتخابات انجمن اولیا و مربیان

7- برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان

8-برگزاری نمایشگاه کتاب با رویکرد هفته پیوند اولیا و مربیان

9-شمارش آرا

 

Slider


چاپ