صحبت های مدیریت محترم دبیرستان دخترانه دوره اول برای اولیاء داوطلبان ورودی پایه هفتم و همچنین مصاحبه فردی با این دانش آموزان (خرداد ماه 1400)

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.17.12

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.17.13

WhatsApp Image 2021 05 26 at 11.17.13 2

WhatsApp Image 2021 05 26 at 12.20.30

 


چاپ