جشن روز بازگشایی، سخنرانی مدیریت و دعوت از خدام شاه چراغ به مناسبت روز بازگشایی مدارس سال تحصیلی 98-97

photo_2018-09-28_13-12-15.jpg
photo_2018-09-28_13-12-17.jpg
photo_2018-09-28_13-12-18.jpg
photo_2018-09-28_13-13-25.jpg
photo_2018-09-28_13-12-20.jpg
photo_2018-09-28_13-12-19.jpg
photo_2018-09-28_13-12-19-2.jpg
previous arrow
next arrow
Slider


چاپ