اجرای برنامه های شاد و اهدای هدیه کاکتوس و تقدیر از دانش آموزان برتر آموزشی و پرورشی سال گذشته و راهپیمایی به مناسبت 13 آبان و روز دانش آموز

Slider

چاپ