کسب مقام سوم دانش آموزان در رشته بسکتبال - با تشکر از دبیران محترم سرکار خانم شورنده و خانم عسکری

Slider

 


چاپ