برگزاری کارگاه سفر به درون فضا و مشاهده وقایع نجومی توسط عینک های واقعیت مجازی(VR)

 

Slider


چاپ