آزمایشگاه فیزیک کلاس هشتم یک با حضور دبیر محترم سرکار خانم جهانگیری با موضوع موتور الکتریکی، ژنراتور، آهنربای الکتریکی، فنر مغناطیسی و قطب نما

 

Slider


چاپ