برگزاری اردوی زیارتی و سیاحتی مشهد مقدس (شامل زیارت حرم مطهر، مجموعه موج های آبی، بازدید از پارک علمی پرفسور بازیما، شاندیز و طرقبه و مجتمع های تجاری آرمان و الماس شرق)

Slider


چاپ