برگزاری اردوی کامل یک روزه (شامل سینما آفتاب مجتمع خلیج فارس، صرف ناهار در باغ صدرا، اسکان شبانه در اردوگاه شهید فهمیده)

3f938a70 bec0 4478 b0c9 1e847f88b555 Copy


چاپ