پروژه مهر(آماده سازی دبیرستان جهت شروع سال تحصیلی 99-98)

 

آسفالت کردن حیاط مدرسه

7 Copy

رنگ آمیزی زمین ورزشی

IMG 2537 Copy

برگزاری جلسه شورای مدیران ومعاونین مجتمع دانشگاه با موضوع پروژه مهر

16 Copy

ساخت کانکس جهت اتاق ورزش وانبار مدرسه

IMG 2352 Copy

تعمیر یا تعویض کابل ها و اتصالات ویدئو پروژکتورها در کلاس ها

IMG 2382 Copy

تغییر مکان کارگاه کامپیوتر و سرویس تمامی سیستمها توسط دبیر محترم کامپیوتر

IMG 2394 Copy

برگزاری شورای بهداشت مدرسه

IMG 2461 Copy

تغییر مکان کتابخانه وتعویض قفسه های کتابخانه

IMG 2406 Copy

IMG 2404 Copy

توزیع فرم مدرسه دانش آموزان

IMG 2503 Copy

نمایشگاه دفاع مقدس

IMG 2511 Copy

نصب بروشور های بهداشتی توسط معاون محترم بهداشت

IMG 2529 Copy


چاپ