برگزاری صف صبحگاهی به همراه قرائت قرآن و سخنرانی توسط مدیر محترم، مربی محترم بهداشت و معاونین آموزشی

IMG 2681 Copy

IMG 2689 Copy

IMG 2683 Copy

IMG 2686 Copy


چاپ