بزرگداشت هفته بهداشت روان

- پخش کلیپ با موضوع هفته بهداشت روان توسط سرکار خانم میرحسینی

- سخنرانی مشاور محترم سرکار خانم میرحسینی

- سخنرانی مشاور محترم سرکار خانم دکتر فرحمند

- سخنرانی مدیر محترم سرکار خانم معزی

IMG 2987 Copy

IMG 2989 Copy

IMG 2994 Copy

IMG 3006 Copy

IMG 3013 Copy

IMG 3015 Copy

IMG 3031 Copy


چاپ