پیام تسلیت

در نهایت تاسف و تاثر از درگذشت ناگهانی مادر همکار گرامی سرکار خانم زارعی، ازخداوند مهربان طلب آمرزش برای آن مرحومه و طلب صبر برای بازماندگان طلب می نمائیم.


چاپ