آموزش دانش آموزان پایه هفتم در مورد نحوه صحیح مصرف قرص آهن و ویتامین دی توسط مربی محترم بهداشت سرکار خانم ابطحی

IMG 3869 Copy

IMG 3870 Copy

IMG 3873 Copy


چاپ