لطفا جهت مشاهده برنامه امتحانات ترم دوم سال تحصيلي 98-97 به قسمت فایل های ضروری سایت مراجعه کنید.
سالی سرشارازموفقیت وسربلندی برای همگی عزیزان آرزومندیم.
در مهربانی همچون باران باش که در ترنمش علف هرز وگل سرخ یکی است.
چه زیباست اگر هر سال در روز تولدمان نهالی بکاریم